Handelsbetingelser

Fortrydelsesret:

Der er som udgangspunkt ikke fortrydelsesret på evighedsblomster og buketter, da der er tale om levering unikke og håndlavede produkter, som ikke forældes. 

Reklamationer:
Evighedsblomster garanterer, at en evighedsbuket er leveret ved forsigtighed og sikkerhed til modtageren. Eventuelle reklamationer, skal rettes til mailen info@evighedsblomster.dk. En sådan reklamation skal finde sted senest første hverdag efter leveringsdagen, og vurderingen vil i alle tilfælde bero på varens art og naturlige udseende.

Ansvarsfraskrivelse:
Evighedsblomster påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab, påført på anden måde, ligesom Evighedsblomster fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af hjemmesiden har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Evighedsblomster er ikke ansvarlig for fejl, eller mangler, ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Evighedsblomster som forsætlig eller uagtsom. 

Købelovens ufravigelige mangels regler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.